Sørvik Fisk, Værøy

Bruksområde: Notbøteri
Størrelse: 300 kvm
Sted: Værøy
Kunde: Sørvik Fisk AS

Sørvik Fisk AS drives av Frank H. Bensvik og Einar Færseth. Bygget brukes til lagring og reparasjon av egne nøter. Hallmaker leverte et isolert notbøteri på 330 kvm. Bygget er 8,5 m høyt og i to etasjer. I første etasje er det notbinger og verksted. I andre etasje er det notbøteri med luker ned til notbingene.

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no