Lerøy AS. Laksefjord

Bruksområde: Smoltproduksjon
Størrelse: 5014 kvm
Sted: Lebesby i Finnmark
Kunde: Laksefjord AS

Laksefjord AS har sin beliggehet innerst i Friarfjord i Lebesby kommune. Bedriften startet opp i 1987 og har etter utbyggingen i 2015 økt produksjonen til 11,5 millioner smolt pr år. Laksefjord AS har i dag et av verdens største gjennomstrømmingsanlegg med resirkulering, levert av Billund Aqua. De har i dag 19 ansatte fordelt på 17 årsverk. Bedriften eies i dag av Lerøy Aurora AS i Tromsø. Hallmaker har i nært samarbeid med byggherre Norconsult og Billund Aqua levert 3 nye isolerte stålhaller på totalt 5014 kvm. Byggene brukes som settefiskanlegg for produksjon av laksesmolt.

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no