Næringspark

Building Solutions

Å velge stålbygg som næringspark er en langsiktig og gunstig løsning. Når du velger en næringspark fra Hallmaker, velger du kvalitet i alle ledd. Vi bistår helt fra den første kartleggingen, og frem til du kan sette nøkkelen i døra. Vi kan bistå med å befare eventuell byggetomt, og veilede rundt byggesaksprosessen. Om ønskelig kan vår arkitekt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med Forhåndskonferanse, nabovarsling og lignende.

Vi tilpasser ditt næringsbygg

Vi i Hallmaker tilpasser våre stålbygg etter behov. Når du kommer til oss med dine ønsker, er størrelser og omfang av de ulike arealene noe av det første vi vil kartlegge. En næringspark har mange behov, og noe av det første vi vil se på er antall og størrelse på portåpninger, antall vinduer og dører, hvordan inngangspartiet skal se ut, om det skal være løfteplattform eller heis og lignende.

Prosessen

Når kontrakt er inngått vil vi starte med detaljprosjektering av byggene, og de ulike fagområdene belegges med foretak som innehar Sentral Godkjenning , dette gjelder for eksempel konstruksjonssikkerhet, arkitektur og brannprosjektering. Du vil nå få en fremdriftsplan fra oss hvor de ulike aktivitetene skisseres.

Samtidig starter som regel prosessen med å søke om rammetillatelse, normalt må det minst påregnes at det tar ca. 12 uker fra søknad sendes inn til den innvilges. Skal det søkes dispensasjoner vil tiden ofte bli lengre.

Når rammesøknad eller igangsettingstillatelse foreligger kan arbeidene starte opp på tomten. Når grunn – og betongarbeider er utført, og fundamenter og såle er på plass, monteres stålkonstruksjonen. Deretter starter arbeidet med å montere veggelementer og tak, før innredning og tekniske installasjoner starter opp.

Vi vil sørge for at lokale kvalifiserte underentreprenører som for eksempel elektro, ventilasjon og rørlegging forespørres og kontraheres . Hallmaker påtar seg som oftest å koordinere underentreprenørene og vil normalt sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på byggeplassen fra arbeidene starter til bygget overleveres.

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 67 11 21 00
eller post@hallmaker.no