Minilager

Fleksible stålhaller til ditt behov

Hallmaker leverer fleksible og isolerte minilager. Lagerseksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted, lagerplass og har god plass til utstyr og verktøy. 

Minilager er i en stadig vekst i Norge, og vi i Hallmaker har utviklet konsepter som dekker flere typer behov.

Minilager til ditt behov

Hallmaker tilbyr fleksible stålbygg – det vil si bærende konstruksjon i stål og med sandwichelement-kledning, noe som sikrer rask og standardisert bygging.  Dette er en byggtype som enkelt lar seg utvide og tilpasses endrede behov.

I kartleggingsfasen identifiserer vi hvilke krav som må tilfredsstilles for et minilager på den tomten du har til disposisjon, samt ønsker og krav til størrelser og tekniske installasjoner. Les mer om kjøpsprosessen vår her.

Som et utgangspunkt lager vi ofte et forslag basert på et standard konsept. Når skissen gjenspeiler det du tenker deg kan vi starte med å innhente tilbud fra leverandører på stål, porter, vinduer etc, samt tekniske fag.

Ønsker du å bygge minilager? Kontakt oss for mer informasjon.

Les mer om fordelene med stålbygg her

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no