Kombinasjonsbygg

Fleksible kombinasjonsbygg

Hallmaker leverer kombinasjonsbygg med ulike kombinasjoner av for eksempel kontorer, utstillingsområder, produksjonsarealer og lager. Et kombinasjonsbygg skal ofte ivareta komplekse løsninger for produksjon, kjøl/fryselager og varme. Når vi planlegger denne type stålbygg fokuserer vi på løsninger med stor grad av fleksibilitet som kan ivareta både nåværende og kommende behov.

Kombinasjonsbygg tilpasset ditt behov

Hallmaker skreddersyr ditt kombinasjonsbygg så det passer din bedrifts behov. Noe av det første vi vil kartlegge er hvilket behov bygget skal tilfredsstille. Vi vil også fastsette hvilke frie innvendige høyder som trengs, antall og størrelse på portåpninger, antall vinduer og dører, hvordan inngangspartiet skal se ut, om det skal være løfteplattform, heis eller lignende, behov for parkeringsplasser og lignende.

Vi kan også bistå med å befare eventuell byggetomt, og veilede vedr. byggesaksprosessen. Om ønskelig kan vår arkitekt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med Forhåndskonferanse, nabovarsling etc. Les mer om kjøpsprosessen her.

Stålbygg – et kostnadseffektivt valg

Et stålbygg er miljøvennlig, krever lite vedlikehold og er et kostnadseffetkivt valg. Vi bygger funksjonelle stålbygg, og tilstreber alltid å utforme de beste løsningene for byggets formål, slik at det kan utnyttes best mulig.  Les mer om stålbygg her.

Vi bistår fra start til slutt

Hallmaker bistår våre kunder fra start til slutt. Vi vil sørge for at lokale kvalifiserte underentreprenører som for eksempel elektro, ventilasjon og rørlegging forespørres og kontraheres . Hallmaker påtar seg som oftest å koordinere underentreprenørene og vil normalt sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på byggeplassen fra arbeidene starter til bygget overleveres.

Vil du vite mer? Kontakt oss i dag!

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no