Industribygg

Fleksible stålbygg tilpasset etter behov

Et industribygg er en fleksibel og god løsning for produksjons- og næringsindustrien. Våre produksjonslokaler tilpasses etter behov. Et industribygg skal ofte ha flere funksjoner, kunne bygges ut eller endres i takt med nye behov og skal sikre lønnsom drift. I tillegg til produksjonsarealer og varelager vil det ofte være behov for flere typer kontorer, spiserom, tekniske rom med mer.

Industribygg tilpasset ditt behov

Vi i Hallmaker leverer industribygg til mange ulike bransjer og behov. Vi bistår fra start til slutt, og er med helt til bygget står ferdig oppført.

Når du kommer til oss med dine ønsker, er størrelser og omfang av de ulike arealene noe av det første vi vil kartlegge.  Det vil også allerede nå være ønskelig å fastsette størrelser på maskiner og utstyr som skal monteres, hvilke frie innvendige høyder som trengs, antall og størrelse på portåpninger, antall vinduer og dører, hvordan inngangspartiet skal se ut, om det skal være løfteplattform eller heis etc.

Vi kan også bistå med å befare eventuell byggetomt, og veilede vedr. byggesaksprosessen. Om ønskelig kan vår arkitekt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med Forhåndskonferanse, nabovarsling etc.

Prosess og fremdriftsplan

Når kontrakt er inngått vil vi starte med detaljprosjektering av bygget, og de ulike fagområdene belegges med foretak som innehar Sentral Godkjenning , dette gjelder f.eks Konstruksjonssikkerhet, Arkitektur og Brannprosjektering. Du vil nå få en fremdriftsplan fra oss hvor de ulike aktivitetene skisseres.

Samtidig starter som regel prosessen med å søke om rammetillatelse, normalt må det minst påregnes at det tar ca. 12 uker fra søknad sendes inn til den innvilges. Skal det søkes dispensasjoner vil tiden ofte bli lengre.

Når rammesøknad eller igangsettingstillatelse foreligger kan arbeidene starte opp på tomten. Kun mindre ikke-søknadspliktige arbeider kan utføres innen tillatelse fra kommunen foreligger. Når grunn – og betongarbeider er utført, og fundamenter og såle er på plass, monteres stål-konstruksjonen. Deretter starter arbeidet med å montere veggelementer og tak, før innredning og tekniske installasjoner starter opp.

Vi vil sørge for at lokale kvalifiserte underentreprenører som for eksempel elektro, ventilasjon og rørlegging forespørres og kontraheres . Hallmaker påtar seg som oftest å koordinere underentreprenørene og vil normalt sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på byggeplassen fra arbeidene starter til bygget overleveres.

Ønsker du å vite mer om våre industribygg? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no