Fotballhall

Gode treningsforhold hele året

Fotballhaller fra Hallmaker er solide, fleksible og miljøvennlige. Vi har prosjektert og bygget mange fotballhaller over hele landet. Ved å velge et stålbygg som fotballhall får du en kostnadsbesparende hall, som krever lite vedlikehold og har kort byggetid.

Stålbygg som fotballhall – en fleksibel og god løsning

Å bygge en fotballhall er ofte en langvarig prosess som oftest starter med å utarbeide grunnlag både for søknad til kommunen og tippemidler. Vi kan bistå med dette.

I tillegg til selve fotballbanen er det som regel behov for en garderobedel. Når dere kommer til Hallmaker med deres ønsker, er størrelser og omfang av de ulike arealene noe av det første vi vil kartlegge.  Det vil også allerede nå være ønskelig å fastsette hvilke krav som skal innfris for å få spillemidler, antall og størrelse på vinduer og dører, hvordan inngangspartiet skal se ut etc.

Vi bistår med søknader og befaringer

Vi kan også bistå med å befare eventuell byggetomt, og veilede vedrørende byggesaksprosessen. Om ønskelig kan vår arkitekt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med Forhåndskonferanse, nabovarsling og lignende.

Når kontrakt er inngått vil vi starte med detaljprosjektering av bygget, og de ulike fagområdene belegges med foretak som innehar Sentral Godkjenning , dette gjelder f.eks Konstruksjonssikkerhet, Arkitektur og Brannprosjektering. Du vil nå få en fremdriftsplan fra oss hvor de ulike aktivitetene skisseres.

Samtidig starter som regel prosessen med å søke om rammetillatelse, normalt må det minst påregnes at det tar ca. 12 uker fra søknad sendes inn til den innvilges. Skal det søkes dispensasjoner vil tiden ofte bli lengre.

Når rammesøknad eller igangsettingstillatelse foreligger kan arbeidene starte opp på tomten. Kun mindre ikke-søknadspliktige arbeider kan utføres innen tillatelse fra kommunen foreligger. Når grunn – og betongarbeider er utført, og fundamenter og såle er på plass, monteres stål-konstruksjonen. Deretter starter arbeidet med å montere veggelementer og tak, før innredning og tekniske installasjoner starter opp.  Vi vil sørge for at lokale kvalifiserte underentreprenører som f.eks elektro, ventilasjon og rørlegging forespørres og kontraheres . Hallmaker påtar seg som oftest å koordinere underentreprenørene og vil normalt sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på byggeplassen fra arbeidene starter til bygget overleveres.

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 67 11 21 00
eller post@hallmaker.no