Vi har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

Hallmaker er stolte av å kunngjøre at vi har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et viktig bevis på vårt engasjement for bærekraft og vår innsats for å redusere vårt miljøavtrykk.

Vi er klar over den betydelige påvirkningen vår bransje har på miljøet. Derfor jobber vi for å minimere denne påvirkningen, og finne innovative løsninger som sikrer at våre produkter og arbeid er så bærekraftige som mulig.

Hva vil det si å være et Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter og virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Å bli Miljøfyrtårn-sertifisert betyr at vi har gjennomført grundige tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi har jobbet hardt for å innføre miljøvennlige rutiner.

Hallmaker og bærekraft

Å være Miljøfyrtårn-sertifisert stiller krav til oss når det gjelder avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling. Vår forpliktelse til bærekraft gjenspeiles i våre prosjekter, hvor vi vektlegger bruk av miljøvennlige materialer og energieffektive løsninger. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre byggemetoder for å bidra til et grønnere bygningsmiljø. Ved å velge oss som samarbeidspartner kan du være trygg på at du jobber med et firma som tar miljøansvar på alvor.

Sammen om et bærekraftig samfunn

Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er ikke bare et symbol på vår innsats for miljøet, men også et bevis på at vi tar ansvar for samfunnet rundt oss. Bærekraftig utvikling krever et aktivt samspill med samfunnet.

Vi oppfordrer våre kunder, samarbeidspartnere og alle interessenter til å komme med innspill om hvordan vi kan redusere miljøpåvirkningen fra våre byggeprosjekter og tjenester. Vi verdsetter deres tilbakemeldinger høyt, da de bidrar til å forme vår fremtidige retning og forbedre vår miljøprestasjon.

Ønsker du å bidra med ideer eller forslag for å hjelpe Hallmaker å forbedre vår miljøprestasjon? Vi setter stor pris på din innsats og innspill. Ta gjerne kontakt med oss. Sammen kan vi skape et mer bærekraftig samfunn.

Send forespørsel

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no