Høyteknologisk fabrikk fra Hallmaker

På Kalbakken i Oslo er vi godt i gang med byggingen av en høyteknologisk fabrikk som skal hjelpe oppdrettere med å bekjempe lakselus. Det er Stingray Marine Solutions AS som skal inn i det nye produksjonsbygget. Utbygger er Stålfjæra 27 AS og Hallmaker AS er valgt til totalentreprenør for prosjektet.

Viktig prosjekt for havbruksnæringen

-Stingray-systemet dreper lakselus med laser samtidig som vekst og helsetilstand til fisken overvåkes 24/7. Systemet observerer, teller og rapporterer velferdsindikatorer for fisken, og er på den måten et ekstra beslutningsstøtteverktøy for oppdretter, sier daglig leder i Stingray Marine Solutions AS, John Arne Breivik.

Bygget, som er på ca. 2000 kvm fordelt på tre etasjer, skal i tillegg til produksjon og et topp moderne AutoStore-anlegg også ha plass til ledelse, monitorerings- og utviklingsavdeling. Bygget skal også leveres med sedumtak som skal bidra til absorbering av nedbør og tilføre næringsområdet en grønn, frisk lunge.

-Dette er et viktig prosjekt for havbruksnæringen i Norge, og segmentet er et satsingsområde for Hallmaker. Vi takker for tilliten og ser frem til å kunne levere de beste lokaler for å kunne drive en effektiv og lønnsom produksjon, sier Trine Dragnes, daglig leder i Hallmaker.

Den nye fabrikken skal stå ferdig i løpet av høsten 2023.

Send forespørsel

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no